Donatie restitutiebeleid

Beleid Stichting Stolpersteine voor terugbetaling van donaties

Stichting Stolpersteine ​​heeft een restitutiebeleid voor donaties ingesteld om te zorgen voor een eerlijke en transparante verwerking van verzoeken om restitutie van donaties.

Stichting Stolpersteine ​​​​verwacht dat donateurs de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het doen van donaties. Stichting Stolpersteine ​​erkent ook dat een donatie ten onrechte kan worden gedaan of dat donateurs van gedachte kunnen veranderen. Stichting Stolpersteine ​​zal in zo’n geval het verzoek om restitutie onderzoeken en zich inspannen om de donatie te restitueren. Stichting Stolpersteine ​​kan daartoe aan de gebruiker om een goede uitleg en motivering vragen. 

Stichting Stolpersteine ​​​​is niet verplicht tot restitutie en kan naar eigen goeddunken verzoeken om restitutie van donaties afwijzen, met name als een certificaat van belastingvrijstelling is afgegeven.

Het verzoek dient uiterlijk zeven dagen na de datum van donatie het kantoor van de Stichting Stolpersteine te hebben bereikt. Vermeld in uw teruggaveverzoek de datum en het bedrag van donatie, en de gebruikte betaalwijze.

  • Het terugbetalingsproces kan 7 tot 30 werkdagen duren, afhankelijk van de beschikbaarheid van de informatie van derden zoals PayPal, banken, enzovoort. waarmee de transactie wordt uitgevoerd.