Stolpersteine aanvragen

Wie kan aanvragen?

Iedereen kan een Stolperstein aanvragen. Het project is immers uitdrukkelijk bedoeld als een beweging waarbij iedereen kan aansluiten. Particulieren, verenigingen, scholen, organisaties, families, enzovoort, iedereen kan een Stolperstein aanvragen, u hoeft dus beslist niet zelf een nabestaande van een slachtoffer te zijn.

Stolpersteine komen in de stoep voor het huis waar het slachtoffer woonde (of soms werkte of op school zat). Dat wil zeggen in de openbare ruimte. Daarom moet met de plaatselijke gemeente worden overlegd. In Amsterdam verloopt dat via deze stichting. Gemeenten gaan in principe altijd akkoord. Aanwonenden worden ingelicht, maar kunnen niet echt bezwaar maken.

De enigen die bezwaar kunnen maken zijn de nabestaanden en familieleden van slachtoffers. Als zij het niet willen, gebeurt het niet. Stichting Stolpersteine plaatst uitdrukkelijk nooit Stolpersteine tegen de wil van familieleden van slachtoffers. Dat is één van de redenen waarom van te voren moet worden uitgezocht worden of er nabestaanden zijn en moet contact met hen gelegd worden. Een andere reden is dat nabestaanden het vaak juist erg waarderen als er Stolpersteine worden aangevraagd en graag bij de plaatsing willen zijn. Voor de nabestaanden is dit erg belangrijk, daarom dringen wij erop aan dat u naar hen op zoek gaat. Als het lastig is, kunnen wij u op weg helpen.

Let wel: als er na plaatsing door nabestaanden beklag wordt gedaan, wordt de Stolperstein verwijderd.

Voor wie u een Stolperstein kunt aanvragen?

De meeste Stolpersteine zijn in de afgelopen jaren geplaatst ter nagedachtenis van Joodse slachtoffers van de Holocaust. Maar Stolpersteine zijn bedoeld voor alle slachtoffers van het nationaalsocialisme en kunnen dus ook worden geplaatst voor:

 • Overlevenden van het naziregime
 • Sinti en Roma
 • Homoseksuelen
 • Lichamelijk of geestelijk gehandicapten,
 • Jehova’s Getuigen
 • Mensen met een donkere huidskleur 
 • Leden van de communistische partij
 • Leden van de sociaal-democratische partij
 • Verzetsstrijders
 • De christelijke oppositie (zowel protestanten als katholieken)
 • Vrijmetselaars
 • Internationale Brigade-soldaten in de Spaanse burgeroorlog
 • Militaire deserteurs
 • Gewetensbezwaarden
 • Helpers bij ontsnappingen
 • Capitulanten
 • “Gewone criminelen”
 • Plunderaars
 • Mensen die worden beschuldigd van verraad
 • Mensen die militaire ongehoorzaamheid hebben gepleegd
 • Mensen die het nazi-leger ondermijnden
 • Geallieerde soldaten

Voor de aanvraag zijn de volgende gegevens nodig, indien bekend:

 • Details over uzelf 
 • Volledige naam van het slachtoffer
 • Geboortedatum [van het slachtoffer]
 • Datum en plaats van aanhouding
 • Datum en locatie van internering
 • Datum en locatie van uitzetting
 • Datum en plaats van overlijden
 • Straatnaam en huisnummer van de Stolperstein-locatie in Amsterdam, Amstelveen of Utrecht.

Oudere aanvragers

Mensen die geboren zijn voor 1947 hebben voorrang bij de plaatsing. Als u Stolpersteine aanvraagt namens een ouder persoon
die bij de plaatsing aanwezig wil zijn, vul dan zijn/haar geboortedatum in plaats van die van uzelf, zodat we daarmee rekening
kunnen houden.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag krijgt u een bevestiging per mail. Bij het verwerken van uw aanvraag nemen wij contact met u op over de inscripties voor de Stolperstein en besluiten we samen met u wat de definitieve inscriptie zal zijn. Het kan wel enige tijd duren voor u daarover iets van ons hoort.

Als de steen gereed is, nemen we contact met u op om de plaatsing van de Stolperstein in Amsterdam, Amstelveen of Utrecht met u te bespreken.

Stolpersteine buiten Amsterdam, Amstelveen of Utrecht

Als u een Stolperstein op andere locaties wilt laten plaatsen, neemt u contact op met de betreffende stichting. Stolpersteine-stichtingen in Nederland.

Het aanvraagformulier hieronder is bedoeld voor Stolpersteine in Amsterdam, Amstelveen en Utrecht. Voor alle locaties in Nederland, België en Luxemburg die geen eigen stichting of vereniging hebben, kunt u een aanvraag doen via benelux@stolpersteine.eu.

Kosten

De kosten voor één Stolperstein zijn momenteel € 150,-.

Dit bedrag wordt in zijn geheel besteed aan de kosten van productie, logistiek, administratie en plaatsing van de Stolperstein.

U ontvangt een factuur nadat de Stolperstein is gelegd.

Ook zonder aanvraag kunt u Stichting Stolpersteine steunen. We zijn u dankbaar voor elke donatie, klein of groot [zodat wij ons werk kunnen blijven doen] (link).

Legging

De legging van de Stolpersteine vindt plaats in de openbare ruimte, dus is het geen privé-evenement en kan iedereen deelnemen.

U bent vrij om gasten en pers uit te nodigen en een ceremonie te organiseren – precies zoals u wenst. De stichting doet dat niet voor u, maar er is wel altijd een vrijwilliger van de stichting aanwezig als begeleider.

De plaatsing duurt gemiddeld niet veel langer dan 20 minuten. In Amsterdam worden de Stolpersteine in het algemeen geplaatst door stratenmakers van de gemeente. Gunter Demnig zelf is slechts twee maal per jaar beschikbaar op Stolpersteine te plaatsen.

Uw gegevens worden nooit met anderen gedeeld en vertrouwelijk verwerkt volgens de richtlijnen van de Nederlandse privacywetgeving.

Steun ons

Stichting Stolpersteine is een officieel erkend goed doel zonder winstoogmerk. Dit is door de Nederlandse overheid bevestigd met een ANBI-status. Dit garandeert dat alle donaties worden ingezet voor het doel van de stichting; het leggen van Stolpersteine.

We werken momenteel uitsluitend met vrijwilligers en donaties om de kosten van het leggen van de Stolpersteine te dekken.

Als u het werk van de Stichting Stolpersteine wilt steunen, kunt u doneren via:

Bank: IBAN: NL34TRIO2018081322 – Stichting Stolpersteine